Surya Yoga Hizmetler

Sevgili Surya Yoga Dostları; merkezimizde verilen hizmetlerin listesi açıklamalarıyla Devamını oku...

Surya Kamp Organizasyonlar

Surya Yoga 2005’ten beri çeştli uluslararası ve yerli yoga eğitmeni ve terapistlerin ister yarı tatil  Devamını oku...

Kış Yazar İnziva Evi ve Karia Yolu

Merkezimiz butik otel olarak hizmet verdiği zamanlarda (kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında) taş Devamını oku...

HOLİSTİK YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ-Seda Shambhavi Kervanoğlu

HOLİSTİK YOGA

Holistik Yoga, insanın tüm katmanlarına ve yönlerine kısacası bütününe hitap edip insanın içindeki potansiyeli onu iyileştirerek, korkularından arındırarak ve kendi öz doğasına yakınlaştırarak ortaya çıkarmasını sağlayan bir tarz olarak Seda Shambhavi Kervanoğlu tarafından geliştirilmiştir.

Seda Shambavi 1985’te başlayan yoga yolculuğu boyunca değişik ülkelerde farklı koşullarda farklı yoga eğitmenleri, okulları, yogiler, ayurvedik doktorlar, enerji terapistleriyle çalışmış, tüm bu çalışmaların kendinde yarattığı farkındalık, bilgi ve deneyim birikimini ilk bölümünü 200 saat olarak tasarladığı Holistik Yoga Eğitmenliği kursunda şanslı 12 kişiyle paylaşmaya karar vermiştir.

Seda Shamhavi’ye göre aşk nasıl, anlatım biçimine göre binlerce filmde aynı konu olarak farklı biçimlerde işlenebiliyorsa; yoga da öyle bir disiplin. Yoga, sattvik nitelikleri ağır basan gurular, eğitmenler ve terapistler elinde bir iyileşirme, sağaltma sanatı olabilir iken tamasik ellerde güç ve iktidar gösterisi, istismar ve hastalık kaynağı olabilir.

Holistik yoga, insanın her yönüyle iyileşmesini hedefleyen ve yoga’nın terapi yönünü vurgulayan bir sistemdir ve bu bağlamda yoga’nın binlerce yıl önce geliştirilme nedenine amaç, hedef ve sonuç denklemi bağlamında oldukça yakındır.

Bir holistik yoga dersi, bireyin zihin beden, fizik beden ve enerji bedeninin yaklaşık 90 dakikalık bir seans sırasında Patanjali tarafından kategorize edilmiş yoga’nın 8 basamağına uğrayarak, insanı kendi bütünlüğüne bir yolculuğa çıkarmayı hedefler. Bu yolculukta öğrenciler nefes, kriya, mudra, asana ve gevşeme gibi hatha yoga’nın önemli bileşenlerini uygularlarken, odaklanmayı, zihinlerini tanıyıp onunla dost olmayı ve kendi doğalarında gizli olan şifa güçlerini açığa çıkararak kendi kendilerini iyileştirmeyi öğrenirler. Dersler ısınmayı ve esnemeyi kolaylaştırmak ve sakatlıkları önlemek için belli bir ısıda yapılır. Derin gevşeme esnasında olumlamalar yapılarak, bedensel iyileşme zihinsel yönlendirmelerle pekiştirilir.

Holistik yoga eğitmenleri, yoga’nın herşeyden önce kendine ulaşma, kendini şifalandırma, kendini bedeniyle, sesiyle, ritmiyle kendi seçtiği biçimde en tatmin edici biçimde ifade edebilmek için bir araç, bir yöntem olduğunu bilirler. Yoga’nın belki de binlerce yıldır ermiş yogiler tarafından geliştirilmiş, insanın spiritüel evrimini sağlaması için en donanımlı birkaç sistemden biri olduğu bilinciyle, yetiştirilen, holistik yoga eğitmenleri, yoga terapi ve ayurveda disiplinlerinin bedeni dengeleme, rehabilite etme, onu optimum durumuna getirme yöntemleriyle donanırlar. Her derste öğrencileriyle, kişisel sadhana, günlük rutin, mevsimsel döngüler ve bunları gözlemleyerek yapılması gereken zihin ve beden temizliği öneri ve paylaşımlarının yanı sıra teorik bilgiler verebilecek birikime sahip olurlar.

Holistik yoga eğitmenleri, eğitimlerinin ne 200 ne de 500 saatle sınırlanamayacağı bilinciyle, yoga’nın öğrenilen ve tatbik edilen bir branş ya da meslek değil, edinilen ve sürdürülen bir yaşam biçimi olduğunu bilirler.

Temel holistik yoga eğitmenliği eğitiminde, her bir eğitmen, dersin konusu, nefes, kriya, bandha, karın gölgesini ısıtma, güneşe selam çeşitlemeleri, dersin ana poz/ları, gevşeme ve meditasyondan oluşan tipik bir holistik yoga dersini güvenli bir şekilde verebilecek donanım ve bilgiye sahip olur.

Holistik yoga eğitmenliği kursu 500 saat olarak geliştirilmiş, ilk 200 saatlik temel eğitimi alanlar iki yıl eğitmenlik yaptıktan ve deneyim kazandıktan sonra 300 saatlik ileri seviye holistik yoga eğitmenliği kursu olan ikinci bölüme başvurabilirler. Konularına göre kursun sunumuna katkıda bulunmak ve deneyim ve bilgi aktarımını zenginleştirmek üzere hem 200 saatlik temel eğitime hem de 500 saatlik ileri seviye eğitime şifa, yoga terapi, çocuk yogası ve benzeri alanlarda uzmanlar davet edilecektir.

Kursa başvurma şartları ve kurs için yerine getirilmesi gerekenler:

 1. Minimum 18 aydır yoga yapıyor olmak. Temel yoga asanalarını ve temel yoga nefeslerini biliyor olmak.
 2. Yoga’ya neden, nasıl başladığını, yoga yolculuğunu yani yoga yolundaki gelişimini ve neden holistik yoga eğitmenlik eğitimini yapmak istediğini anlatan maksimum bir A4 kağıtla sınırlı bir başvuru yazısı başvuru formuyla beraber Seda S. Kervanoğlu’na gönderilmeli. Kendisi kursa başvuranlar arasından bizzat tanımadığı öğrenci adaylarıyla mülakat yapacaktır.
 3. Her eğitmen adayı kurs boyunca eğitimdeki deneyimlerini ve gelişimini dile getiren bir eğitim ve gelişim günlüğü tutacak. Bu günlükler her buluşmada gözlem ve değerlendirmeye hazır olacak.
 4. Eğitmen adayının başarısı kurs içindeki durumu, derse katılımı, tuttuğu günlük, kurs sonunda yapılacak inzivadaki sınav sonucu ve ders verirken gösterdiği performansa bağlıdır. Ayrıca herkes önerilen konular içinden seçtiği bir konu üzerine 3 sayfa A4 kağıdını geçmeyecek uzunlukta bir araştırma yazısını inziva öncesinde teslim etmiş olacak. Her bir modüle ve inzivaya katılma şartı vardır ve YA onaylı kurs bitirme sertifikasını almaya hak kazanmak için devamlılık şarttır.
 5. Eğitim 3500TL+KDV dir. Ön ödeme ve kayıt için 500TL, başvuru formu ve yoga yolculuğu hikayesi Seda S. Kervanoğlu’na ulaştırılmalıdır. Eğer mülakatta başvurunuz kabul edilmezse ön ödemeniz iade edilecektir. Katılımcı sayısı sadece 12 kişidir. Önce kayıt yaptırana öncelik verilecektir. Bakiye 6 taksitte her taksit modül öncesi ya da modül için buluşulduğunda ödenebilir.

Buluşma Tarihleri;

 1. Modül; 28-29 Kasım 2015
 2. Modül; 23-24 Ocak 2016
 3. Modül; 20-21 Şubat 2016
 4. Modül; 12-13 Mart 2016
 5. Modül; 23-24 Nisan 2016
 6. Modül;14-15 Mayıs 2016

Yer: Alsancak – İzmir (Açık adres ve yol tarifi başvurusu kabu edilen katılımcılara verilecektir)

İnziva;3-11 Haziran 2016 ( Yağhane, Eski Datça)

 

 1. Modül: Yoga nedir? Felsefi, tarihi, psikolojisi, yoga akımları, okulları, çeşitleri. Esoterik anatomi. Holistik yoga nedir?
 2. Modül: Fizyolojik Anatomi: Kas ve iskelet sistemi çok daha detaylı işlenmek üzere bedendeki beş sistem yogayla ilintilendirilerek işlenecek. (Başak Deepa Yüksel)
 3. Modül: Temel asanalar (Asana grupları), asanaların fizik bedene ve enerji bedene faydaları. Tipik bir holistik yoga dersi nasıl olmalı. Uygulama
 4. Modül: Pranayam, kriyalar, mudralar. Asana serileri oluşturma. Kitleye, seviyeye ve ihtiyaca göre ders planı yapma teknikleri. Ellerle düzeltme
 5. Modül: Ayurveda’ya giriş ve temel kavramlar. Hatha yoga pradipika, Yoga sutraları, Baghavat Githa’ya bakış
 6. Modül: Yama ve niyama. Yoga eğitmenliği ne demek? Eğitmen ve danışan/öğrenci ilişkisi. Eğitmenlik etiği. Eğitmenlik ve çalışma konusunda pratik bilgiler.

 

Her buluşmada tipik bir holistik yoga dersi uygulaması olacaktır. Katılımcıların uygun giysi ve mat getirmeleri rica olunur.

İnziva: İnzivada sadhana’ya (bireysel yoga pratiği), herbir katılımcının yeteri kadar ders vermesine fırsat verilmekle birlikte hergün Seda Shambhavi tarafından yoga ve yoga eğitmenliği üzerine seçtiği bir konuda sunum yapacak.

Bilgi ve kayıt: Eğitime başvurmak isteyenler Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mesaj atarak bir başvuru formu rica edebilirler.

You are here Ana Sayfa